VŠĮ Mes kitokie
 
Vaikų užimtumo centras

Kviečiame prisijungti šeimas prie šių projektų. Kreipkitės telefonu +37060197439  arba meskitokieprojektai@gmail.com

1. Laimėtas Kauno miesto savivaldybės 2015 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas. Gautas dalinis finansavimas.

Projekto tikslas skatinti mažinti atskirtį tarp autizmo spektro ir protinės negalios socialinės grupės bei visuomenės. Autizmo spektro sutrikimų turinčių žmonių pasaulyje (o taip pat ir Lietuvoje) kasmet daugėja. Daugelio šalių visuomenė pasirengusi tolerantiškai priimti šiuos žmones ir padėti jiems kuo labiau prisitaikyti ir gyventi pilnavertišką gyvenimą. Lietuvoje yra pavykę sukurti trapias užuomazgas vaikams ir suaugusiems su autizmo spektro sutrikimais, tačiau iki šiol išlieka daug sisteminių spragų pagalbos infrastruktūroje. Todėl mūsų organizacija bendradarbiaudama su Lietuvos Autizmo asocijacija “Lietaus vaikai” bei kitomis įstaigomis bando įkurti centrą, kuris padėtų šiems žmonėms socialinės integracijos bei papildomo užimtumo srityse. Teikiamos dailės, žaidimo ir užimtumo terapijos, Dėmesio koncentravimo užsiėmimai. Projektas įgyvendintas 2015 sausio-gruodžio mėn.

2. Laimėtas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbtą projektas Neįgalius vaikus auginančių/globojančių šeimų socialinė adaptacija 

Projekto uždaviniai : Apmokyti neįgalius vaikus auginančių šeimos narių atsipalaidavimo technikų ir metodų. Pravesti teminius terapinius dailės užsiėmimus neįgalius vaikus auginančių šeimų nariams. Organizuoti rudens atostogų metu stovyklą neįgaliems vaikams.

Projektas įgyvendintas 2015 09-12mėn.


3. Laimėtas Kauno miesto savivaldybės rengiamame konkurse 2016 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje. Gautas dalinis finansavimas.

Projekto tikslas – gerinti įvairiapusį raidos sutrikimą bei protinę negalią turinčių vaikų, jaunuolių bei suaugusiųjų socialinę integraciją į visuomenę, teikiant jiems socialinės reabilitacijos paslaugas, didinančias jų savarankiškumą, užimtumą bei galimybes dalyvauti visuomeniniame gyvenime.

Projekto uždaviniai:

  • Organizuoti neįgaliųjų dienos užimtumą. Įkurti dienos centrą.
  • teikti individualias konsultacijas bei organizuoti grupinius užsiėmimus neįgaliesiems bei jų šeimos nariams. (dailės, sporto, kasdieninių įgūdžių, muzikos, kaniterapijos, žaidimų, asmaninio asistento, tėvų konsultavimos ir t.t.)


Partneriai: VšĮ "Menų kambarys", LAA "Lietaus vaikai", Kauno šeimų auginančių vaikus su Dauno sindromu, bendrija „Gyvybės jėga“, VšĮ „Actio Catholica Patria“, Kauno Vilijampolės socialinės globos namai, VšĮ „Kauno hospiso namai“, Kauno vaikų abilitacijos centras, Kauno kurčųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo ventras, Pagalbos onkoliginiams ligoniams asocijacija. 

.............................................................................................................................................................................

Esame perkačioji organizacija nuo 2015-08-27d. Skelbiame taisykles ir projektų planus.