VŠĮ Mes kitokie
Vaikų užimtumo centras

Įgyvendinti projektai

1. Kauno miesto savivaldybės "2015 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas". Gautas dalinis finansavimas.

Projekto tikslas skatinti mažinti atskirtį tarp autizmo spektro ir protinės negalios socialinės grupės bei visuomenės. Autizmo spektro sutrikimų turinčių žmonių pasaulyje (o taip pat ir Lietuvoje) kasmet daugėja. Daugelio šalių visuomenė pasirengusi tolerantiškai priimti šiuos žmones ir padėti jiems kuo labiau prisitaikyti ir gyventi pilnavertišką gyvenimą. Lietuvoje yra pavykę sukurti trapias užuomazgas vaikams ir suaugusiems su autizmo spektro sutrikimais, tačiau iki šiol išlieka daug sisteminių spragų pagalbos infrastruktūroje. Todėl mūsų organizacija bendradarbiaudama su Lietuvos Autizmo asocijacija “Lietaus vaikai” bei kitomis įstaigomis bando įkurti centrą, kuris padėtų šiems žmonėms socialinės integracijos bei papildomo užimtumo srityse. Teikiamos dailės, žaidimo ir užimtumo terapijos, Dėmesio koncentravimo užsiėmimai. Projektas įgyvendintas 2015 sausio-gruodžio mėn. Projekto suma- 18 250Eur.

2. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbtą projektas "Neįgalius vaikus auginančių/globojančių šeimų socialinė adaptacija". 

Projekto uždaviniai : Apmokyti neįgalius vaikus auginančių šeimos narių atsipalaidavimo technikų ir metodų. Pravesti teminius terapinius dailės užsiėmimus neįgalius vaikus auginančių šeimų nariams. Organizuoti rudens atostogų metu stovyklą neįgaliems vaikams. Projektas įgyvendintas 2015 09-12mėn. Projekto suma-4 732Eur

3. Kauno miesto savivaldybės "2016 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje". Gautas dalinis finansavimas.

Projekto tikslas – gerinti įvairiapusį raidos sutrikimą bei protinę negalią turinčių vaikų, jaunuolių bei suaugusiųjų socialinę integraciją į visuomenę, teikiant jiems socialinės reabilitacijos paslaugas, didinančias jų savarankiškumą, užimtumą bei galimybes dalyvauti visuomeniniame gyvenime.

Projekto uždaviniai:

 • Organizuoti neįgaliųjų dienos užimtumą. Įkurti dienos centrą.
 • teikti individualias konsultacijas bei organizuoti grupinius užsiėmimus neįgaliesiems bei jų šeimos nariams. (dailės, sporto, kasdieninių įgūdžių, muzikos, kaniterapijos, žaidimų, asmaninio asistento, tėvų konsultavimos ir t.t.). Projektas įgyvendintas 2016 sausio- gruodžio mėn. Projekto suma- 24 000Eur

4. Kauno miesto savivaldybės "2017 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje". Gautas dalinis finansavimas.

Projekto tikslas – gerinti įvairiapusį raidos sutrikimą bei protinę negalią turinčių vaikų, jaunuolių bei suaugusiųjų socialinę integraciją į visuomenę, teikiant jiems socialinės reabilitacijos paslaugas, didinančias jų savarankiškumą, užimtumą bei galimybes dalyvauti visuomeniniame gyvenime.

Projekto uždaviniai:

 • Organizuoti neįgaliųjų dienos užimtumą. Įkurti dienos centrą.
 • teikti individualias konsultacijas bei organizuoti grupinius užsiėmimus neįgaliesiems bei jų šeimos nariams. (dailės, sporto, kasdieninių įgūdžių, muzikos, kaniterapijos, žaidimų, asmaninio asistento, tėvų konsultavimos ir t.t.). Projektas įgyvendintas 2017 sausio- gruodžio mėn. Projekto suma- 24 200Eur

5.  Kauno miesto savivaldybės "2018 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje". Gautas dalinis finansavimas.

  Projekto tikslas- gerinti įvairiapusį raidos sutrikimą bei protinę negalią turinčių ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų socialinę integraciją į visuomenę, teikiant jiems socialinės reabilitacijos paslaugas, didinančias jų savarankiškumą, užimtumą bei galimybes dalyvauti visuomeniniame gyvenime.
  Projekto uždaviniai
 • Organizuoti neįgaliųjų dienos užimtumą raidos sutrikimą bei protinę negalią turintiems vaikams.
 • Teikti fizinio aktyvumo pasklaugas
  Projekto įgyvendinimo trukmė 12mėn. iš jų 3mėn atostogų nuo 2018m. sausio 1d. iki 2018m. gruodžio 31d. Projekto suma - 14 087Eur

6. Kauno miesto savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo programos "Iniciatyvos Kaunui" Projektas "Vaikų dienos stovykla "Kurk save". Gautas dalinis finansavimas.

Projekto tikslas - teikti dienos užimtumo paslaugas kauno miesto moksleiviams. Projekto įgyvendinimo trukmė 3mėn. nuo 2018m. birželio 1d. iki 2018m. rugpjūčio 31d. Projekto suma - 11 660Eur

....................................................................

Esame perkačioji organizacija nuo 2015-08-27d.