VŠĮ Mes kitokie
Vaikų užimtumo centras

2018m socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektas finansuojamas Kauno miesto savivaldybės (Projektinės veiklos)

Projekto tikslas- gerinti įvairiapusį raidos sutrikimą bei protinę negalią turinčių ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų socialinę integraciją į visuomenę, teikiant jiems socialinės reabilitacijos paslaugas, didinančias jų savarankiškumą, užimtumą bei galimybes dalyvauti visuomeniniame gyvenime.

Projekto uždaviniai

  • Organizuoti neįgaliųjų dienos užimtumą raidos sutrikimą bei protinę negalią turintiems vaikams.
  • Teikti fizinio aktyvumo pasklaugas

Projekto įgyvendinimo trukmė 12mėn. iš jų 3mėn atostogų nuo 2018m. sausio 1d. iki 2018m. gruodžio 31d.

Bendras projekto dalyvių skaičius 12, iš jų 6 vidutinės ir 6 sunkios protinės ir intelekto negalios.

Dienos centro tvarkaraštis 

Dienos centras dirba I-V nuo 13.30-17.30val. Dienos centras dirbs nuo 2018 09 03d.

Val.                 

Pirmadienis  

Antradienis

Trečiadienis    

Ketvirtadienis

Penktadienis

13-17 val. 

Dienos centras

Popamokinė veikla

Dienos centras

Dienos centra

Popamokinė veikla

14-19 val.

Projektinės veiklos


Projektinės veiklos

Projektinės veiklos


14-18 val.

Ergoterapija


Ergoterapija

Ergoterapija


16-18 val.

Mankšta


Mankšta

Mankšta 


16-19 val.

Žaidimai/psichologas


Tėvų psichologinis konsultavimas

Žaidimai/psichologas

 

15-19 val.

 Logopedas

 


Dailė


Specialistai:

Psichologė Odeta Šakėnaitė


Ergoterapija  Monika Skaisgirytė


Mankšta/žaidimai Lina Paužaitė 

Dailė Gita Navickienė 

Dienos centras Neringa Tarnauskaitė

Logopedė Indrė Tamulionienė


specialistams rašykite el. paštu meskitokieprojektai@gmail.com

 Nurodykite kuriam specialistui rašote

subject pvz logopedui 

Daugiau informacijos ir tvarkaraščių suderinimo klausimais skambinkite tel. 860197439

Projektas dalinai finansuojamas Kauno miesto savivaldybės Socialinų paslaugų skyriaus.